Jag utanför Royal Theater. "Priscilla, queen of the desert"