Gruppbild på medarbetarna på Kognitiva Centerpartners, bilden ligger också på hemsidan
www.kognitivacenterpartners.se