Längst in mot berget blandades det kalla vattnet upp med varmt vatten från källan.