De var inte roligare än att de visade så här mycket av sig själva.