Här fångade Carmen att det växte något i den gula brunnen.