Detta oansenliga hus får vara med därför att det var här Reagan och Gorbatjov träffades 1985 för att skriva på nedrustningsavtalet!