Stripstången går tydligen att användas till annat!