Ruda Gård ligger vid 1.

Sjön Tisnaren. Ruda Gård ligger i den norra delen, på västra sidan precis där sjön svänger till väster, i inner svängen.

Kalefjärdens fiskevårdsområde. Ruda Gård är vid det blå krysset.

Utsikt mot Stortisnaren med Tisenö m.m.

Sett från ovan...