Vi vill informera hur vi på behandlar dina personuppgifter. 

Vi samlar in information om ditt namn och adress samt ev telefonnummer för att kunna skicka faktura och ha kontakt möjlighet inför och under ert besök här.

Vi har i dagsläget ingen lagrad adress och uppgifter om er efter ert besök här i något register, endast på faktura i vår bokföring.