Hitta till Ruda Gård.


Från Vingåker åk mot Rejmyre, väg 1175 in i Östergötland. Passera samhället Byle och sjön Tisnaren, fortsätt sedan längs med lång rak-sträcka med flera backar.  Det finns 2 olika vägar till Ruda Gård, den ena är att i slutet av den raksträcka svänga av till vänster på grusväg mot Ruda 3 km. (Från järnvägsbron i Vingåker har vi mätt upp ca 11 km till avtagsvägen mot Ruda.) Den andra vägen är att åka några km vidare mot Skedevi/Rejmyre och vid skylt in till vänster "Ruda 4" och Tölingsnäs, ta in på grusväg till vänster och sedan hålla vänster direkt efter och sedan åka ca 4 km till Ruda Gård. 

Från Hävlahållet kommer 1a infarten på högra sidan efter att Skedevikyra passerats + lite skog och ett gärde ( Skedeviprästgård). Skylten är Ruda 4 och Tölingsnäs. Sväng höger in på grusväg och håll sedan vänster direkt vid snar korsning. Sedan följ grusvägen i ca 4 km till Ruda Gård = 90 graders kurva med postlådor. På väg 1175 finns 2 olika vägar till Ruda Gård, nästa avtagsväg ligger några km längre åt Vingåkershållet och där står Ruda 3, in till höger på grusväg.

 

-Fasta Husflotten ligger en liten bit från huvudgården, inte så långt från det stora vitrappade huset.  Det finns en lite vit o blå skylt efter vägen "Fasta husflotten". Sväng ner på den lilla grusvägen där och ni kommer fram till Flytande Huset.


Uddastugan och Sjöstugan ligger ute på udden "bakom" Campingen. Vid campingens infart så ta vägen direkt ned mot sjön och åk bredvid sjön för att sedan komma in i hagområde och lite träd. Där finner Ni snart dessa hus.

KARTA