S*Qremellos Signe Tillisch B g21
Resultat för Signe

Kattensdag Stinsen 0811          Klass 12                    BIS 


Västerås Kattklubb 090405     Klass 11    EX1         
NOM


Klöset                    090418      Klass11     EX1


Köset                     090419      Klass 11    EX1         
NOM


Speedcat               090502      Klass11     EX1         
NOM       


Speedcat               090503      Klass11     EX1


Hälsningekatten     090523      Klass 11    EX1          NO
M


Hälsningekatten     090524      Klass 11    EX1


Järva kattklubb     090718       Klass 9     CAC        N
OM

   
Järva Kattklubb     090719       Klass 9     CAC       
NOM


Fräset                    090808      Klass 9     CAC        CH


Min Kattklubb        090815       Klass 7     CACIB


Min Kattklubb        090816       Klass 7     CACIB

Ja nu är det en resa till Finland som väntar, nu har vi varit i Finland   

TUROK                  100327        Klass 7      CACIB   IC

TUROK                  100328         Klass 5     CAGCIB