Jacob Matssons stamträd

Jacob Matsson Coccius

Jakob Matsson Kock, kyrkoherde i Hällaryd 1681-1711

Jakob var född i Hällaryd 1658, döpt den 2/5. Han blev prästvigd den 14/12 1681 och dog i Hällaryd av pesten 1711, begravd 5/6.

Jakob Kock blev kyrkoherde uteslutande på grund av faderns förtjänster. Dennes ”redlighet blev allernådigst belönt då Karl XI gav äldste hemmavarande sonen Jakob nu 21 år fullmakt på faderns pastorat och befallte han skulle prästvigas på sitt 22 ½ år”. I Växjö domkapitels arkiv finns bevarat ”I Helgaryd skall änkas son, som varken studerat eller eljest synnerliga gåvor haver, gudstjänsten förestå. Vid Herrens heliga nattvard sändes dit hr Erik från Hobyen. Änkans måg befallningsman Blasius König.” Det finns för övrigt mycket lite känt om Jakobs liv i Hällaryd. Efter många tjänsteår föll han, liksom ett stort antal av sina församlingsbor, offer för pesten år 1711. Det året dog 525 personer, jämfört med 26 året innan och 9 året efter.

Jakob Kock var först gift med Karin Eriksdotter Sinius, som begrovs i Hällaryd den 22/1 1702 och var dotter till kontrollören vid stora sjötullen i Karlshamn Erik Eriksson Sinius och Brita Silentz. Jakob och Karin fick fyra barn I: Karin (Catharina), döpt i Hällaryd 22/2 1693 och begravd där den 18/11 1758. Hon vigdes den 2/1 1712 med kronolänsmannnen i Trensum Peter Carlqvist. II: Brita, döpt i Hällaryd 25/3 1694 och begravd där i oktober 1711. III: Christina Margareta, döpt i Hällaryd 17/10 1698 och begravd där 6/9 1711. IV: Mats, döpt i Hällaryd 20/7 1700. Jakob gifte om sig den 27/11 1706 med Johanna Maria Broome, som dog i Hällaryd den 6/9 1761 ”80 år gammal” och var dotter till fällberedaren och rådmannen i Helsingborg Jonas Broome, d 1711, och Helena Persdotter, d 1737. Helena var gift andra gången med Jöns Stobaes. Jakob fick ytterligare fyra barn, nu med Johanna. V: Elisabeth Catharina, född i Hällaryd 14/7 1707 och död i Karlshamn omkring 1740. Hon var gift med kastellpred i Karlshamn Johan Georg Coccius. VI: Maria, född i Hällaryd 16/2 1709 och död där 24/8 samma år. VII: Johanna, född i Hällaryd 9/4 1710. VIII: Jakob, född i Hällaryd 3/9 1711 och begravd där 17/12 1712.


(Detta är hämtat från Herdaminnen i Hällaryd)


Sonen Jacob, som vid fadern död bara var 19 år och omyndig, fick löfte av Karl XI att efterträda sin far. Hans första hustru var Karin Eriksdotter Sinius, 1673-1702. Deras dotter Catharina, 1693-1758, var gift med kronolänsman Petter Carlqvist i trensum. Jacob dog i pesten 1711 och hans änka Johanna Bromé gifte om sig med prästsonen Jöns Andersson Stobaeus från Stoby i Skåne.

Jonas Broome's far var Thomas Broome, d 1711 i Helsingborg och hans mor var Johanna Danielsdotter Lang, d 1693.

Jacobs barn och stamträd

Jakob Mattsson Coccius (Hällaryd) 1658-1711

dotter
Chatarina Kock (Hällaryd) 1693-1758

dotterdotter
Dorotea Carlqvist (Hällaryd) 1722-1784

dotterdotters dotter
Nilla Olsdotter (Hällaryd) 1760-1824

dotterdotters dotterson
Sone Olsson (Asarum) 1787-1843

dotterdotters dottersons son
Gumme Sonesson (Asarum) 1817-1859

dotterdotters dottersons sonson
Ola Gummesson (Gungvala) 1841-??

dotterdotters dottersons sonsons dotter
Carolina Olsson (Mörrum) 1877-1915

dotterdotters dottersons sonsons dotterdotter
Anna Björkqvist (Sölvesborg) 1897-1971

dotterdotters dottersons sonsons dotterson
Axel Kronkvist (Bromölla) 1915-1990

dotterdotters dottersons sonsons dottersons son
Rune Kronkvist (Bräkne-Hoby) 1950-