Öllegård matsdotters stamträd

Öllegård Matsson Coccius

Dottern Öllegård, 1656-95, var gift med befallningsmannen och kronofogden Blasius König. Han var känd som en obändig kraftnatur, härsklysten, frän och hetsig och snapphanarnas största fiende. Karl XI utnämnde honom till borgmästare i Ronneby 1678 och han fick i gåva Utlängan, Stenshamn och Ungskär 1680. År 1694 blev han borgmästare i Karlskrona.
Vid ett tillfälle var Öllegård och Blasius König på besök hos prostfamiljen i Hällaryd. Detta kom till snapphanarnas kännedom och de infann sig på prostgården för att fängsla Blasius König, men han lyckades undkomma. Istället blev det svärfadern prosten Kock som blev tillfångatagen. Han fick springa mellan två hästar och sedan rida i en klövsadel till Kristianstad. Färden gick på den gamla häradsvägen över Granefors. Vägen har samma sträckning idag som på den tiden. Prosten Kock satt fängslad i Kloens hus i Kristoanstad och avled där den 5 augusti 1677.

I Ronneby finns en gata uppkallad efter Blasius König.