Jöns Mattssons stamträd

Jöns Mattsson Coccius

Jöns (Jens) Matsson


Döpt i Hällaryd 12/6 1653. Klockare i Hällaryd och död där 13/12 1700.    


När Jöns döptes den 12 juni 1653, var Karins nästkusin prosten Henrik Nissenius från Trolle-Ljungby en av faddrarna. Hans hustru Helene Rumur var fadder vid Öllegårds dop 1656. Jöns och Maria bodde de första åren på Matviks gård, som hade ägts av Hans Olofsson. Han fick fly till Bornholm för sin trohet till den danske kungen. Hans Olofsson blev en stor berömd släkt, som tog sig namnet Madvig. Efter moderns död 1693 flyttade Jöns och Maria Lisbeth till Kopprarp. I deras äktenskap föddes nio barn, varav sex nådde vuxen ålder.     

       

Utdrag ur Bräkne Härads domböcker och bouppteckningar:

       

1697.06.05: "Lars Björnsson i Kölja instämt Klockaren i Hällaryd, Jöns Matsson Kock, klagar att salig Kyrkoherden i Hällaryd Mathias Kock givit lille Per Målare lov att uppsätta ett litet gatehus på dess Skattehemman Kopprarp, och där nyttja 2ne små kålgårdar för 1 Carolin Silvermynt årligen, som gör 19 Caroliner i 19 år, och såsom sonen Jöns Matsson Kock vill nu utan lösen tillägna sig samma hus, dy    bönfalla Per Målares arvingar att de genom lagens tvång måtte få bliva husen eller dess värde. Klockaren Jöns Matsson Kock visade kvittens och attest innehållande att Per Målare skulle nyttja husen i sin livstid, därefter skulle de höra under Kopprarp på vars grund de nu stå. Han lovade emellertid Lars Björnsson med hustru, som förr    varit Per Målares hustru, att de skulle få bo i huset så länge de var trogna mot honom och hjälpa till med arbete. Båda sidor nöjde sig med detta."


1700.01.22: "Klockaren Jöns Matsson Kock i Hällaryd låter uppbjuda Kopprarp Skattegård som består av 5/8 gierde mantal, som han efter sina saliga föräldrar dels ärvt och mestadels av sina syskon köpt för 350 Caroliner Silvermynt, undantagandes Kyrkoherden Herr Jacob Kock i Hällaryd där stående byggnad. 3e gången."


1701.03.15: "§6 Fasta på 5/8 Skattehemmanet Kopprarp för salig Klockaren i Hällaryd Jöns Matsson Kocks änka Maria Antonidotter och barn, av deras salig man och fader som han dels ärvt och dels köpt av sina syskon för 350 Caroliner Silvermynt. Tillhört bl.a. Kyrkoherde Jacob Kock."


Jöns var gift med Maria Lisbeth ANTONIDOTTER, död 1711, och de bodde de första åren på Matviks gård. Den hade ägts av Hans Olufsen, som för sin trohet mot den danske kungen måste fly till Bornholm och gården indrogs till kronan. De blev en stor berömd släkt, som tog sig namnet "Madvig". I Hällaryds kyrka finns ett epitafium till minne av sonen Olof Hansson.

Efter modern Karins död flyttade Jöns och Maria Lisbeth till Kopprarpsgården. I deras äktenskap föddes nio barn, av dem var det sex som nådde vuxen ålder:
Catharina 1683-1697, Mathias 1686-1752, klockare och gift med Dorothea Strobill, Antonius 1688, Barbara 1694-1751, gift med köpman Thomas Thesmar i Karlshamn, Jöns 1696 samt Henrik 1697.

Sonen Mattias stamträd

Sonen Mathias hustru hette Dorothea Strobill och var dotter till kronofogden Jöns Larsson Strobill. Han blev befallningsman i Blekinge efter Blasius König. Mathias och Dorothea övertog Kopprarpsgården efter modern Maria Lisbeths död i pesten 1711 och i deras äktenskap föddes 10 barn:
1. Jöns 1714, 2. Maria 1715, gift med Olof Cavallius, 3. Karin 1718, 4. Henrik 1720, gift 1750-12-02 med Helena Sophia Lagergréen. Hon kan vara av den adliga ätten Lagergréen, 5. Jacob 1723, 6. Jöran 1725-1771, bruksskogvaktare, gift med Maria Olofsdotter, 7. Christian 1728-1732, 8. Anna 1731, 9. Lisbeth 1733, gift med sjömannen Nils Carlsson i Kopprarp (Se Lisbets barn nedan) samt 10. Dorothea 1736.1802 (Se Dorotheas barn nedan), gift med Harald Pettersson från Bökemåla, Åryd.


I Lunds domkapitels arkiv finns en skrivelse angående Hällaryds och Åryds församlingar från kyrkoherde Jöns Stobaeus:
"Klåckaren vid Hällary och Åry församlingar Mathias Kock är mycket skröpelig och förfallen, är bewilligt att han åstundar och i ödmjukhet ansöker att få sin son Jöran Kock til substitut är naturligt. Om han altså, efter mina många förmaningar, har låtit bemelte sin son til gagns informera ut sin christendoms kundskap och kyrkjosången, så att han behörig prof undergår kan, så har jag intet däremot. Hällary Prästgård deb 19 aprilis 1748. Jöns Stobaeus."

När fadern Mathias avled 1752 övertogs gården av sonen Jöran. Dottern Lisbeth var då 19 år och Dorothea 16 år.

Jöran avled 1771 och gården såldes på auktion. Systern Dorothea var då gift med Harald Pettersson från Bökemåla och de ropade in gården.

Lisbets ättlingar

-Dotter: Maria NILSDOTTER. Gift med Gisel (Erengisel) MAGNUSSON SÖDERSTRÖM, Kopvardie sjöman.         


--Dotterson: Mattis GISELSSON SÖDERSTRÖM . Född i Kyrkhusen i Hällaryd (K). Gift med Carin PÅLSDOTTER. från Bökemåla i Åryd.


---Dottersons son: Anders MATTSSON. Född i Hällaryd Kom till Tarap 1862. När barnen var små flyttade familjen till Froarp. Den första tiden bodde de i ett               litet hus vid Tararpsvägen, där Johan Jönsson på Froarpsgården 1894 anlade en stärkelsefabrik. Anders Mattsson byggde ett nytt hus vid Hultalien på vägen mot Tararp, intill skogsområdet Hultet och där ska det ha spökat enligt hörsägen. Gift med Inga PERSDOTTER. Född i Hällaryd (K).


----Dottersons sonson:  Martin ANDERSSON. Flyttade till Landskrona.


----Dottersons sonson:    Karl Johan ANDERSSON. Snickare och byggmästare. Född 1866-01-31. Död 1953-06-12 i Asarum (K). Bodde i Froarp, Asarum (K). Gift 1888-11-05 i Hällaryd (K) med Mathilda NILSDOTTER. Född i Trensum (K). Vigdes av kyrkoherde Roos.Karl Johans barn: Gustaf Adolf ANDERSSON. Född 1892-11-01 i Asarum (K). Gift  med Hilma ERIKSSON.                 

Helen Agnes Barbara ANDERSSON. Född 1896-02-11 i Asarum . Död 1989-03-03 i Jämshög. Gift 1929-12-29 med  Bernhard Adrian JOHNSSON. Född 1891-07-10 i Asarum.  Död 1957-09-07 i Asarum. Dödsorsak: Trafikolycka.

Astrid Elise ANDERSSON. Född 1898-03-07 i Asarum.  Död 1981-08-23 i Asarum. Gift 1927-12-17 med Ivar L eonard EVERGREN från Torarp. Född 1900-06-06 i Asarum . Död 1964-11-20 i Asarum.   
Astrids barn: Stig Evert EVERGREN. Född 1931-05-23 i Karlshamn (K).  Död 2009-04-15 i Asarum (K). Gift 1959-06-06 med Ulla-Britt Viola.  Född 1936-03-22 i Asarum (K)       


     

                    


Ture Walfrid ANDERSSON. Född 1900-11-19 i Asarum. D öd 1940-11-05 i Rotterdam, Holland. Dödsorsak:  Olyckshändelse. Ture var en av iniativtagarna till att bygga Asarums  Folkets Hus


----Dottersons sonson: Edvard ANDERSSON. Reste till Amerika.

----Dottersons sonson:    Johan August ANDERSSON. Död 1912 i Amerika. Gift med Carolina CARLSSON från Ryedal. Efter makens död öppnande Carolina ett               kafé vid Storgatan i Asarum, det s k "Alma-Linas kafé", som låg där ICA Supermarket idag har sin parkeringsplats.


----Dottersons sonsdotter:    Emma ANDERSDOTTER. G ift med Berndt KARLSSON. Snickare. Övertog Emmas föräldrarhem vid Hultalien.

Dorotheas ättlingar

- Dotter: Catharina HARALDSDOTTER. Född 1768-08-09 i Kopprarp, Hällaryd (K). Död 1833-11-30 i Kopprarap, Hällaryd. Gift 1801-07-11 med Jöns JONSSON. Född 1768-09-16 i Sandvik, Asarum (K). Död 1808-12-06 i Kopprarp, Hällaryd.

-- Dotterson: Petter JÖNSSON. Född 1800-11-29 i Kopprarp, Hällaryd. Död 1869-01-04 i Kopprarp, Hällaryd. Gift med Inga OLASDOTTER. Född 1811-02-09 i Guö, Hällaryd (K). Död 1885-12-05 i Kopprarp, Hällaryd.

--- Dottersons dotter: Carin PETTERSDOTTER. Född 1829-12-05 i Kopprarp, Hällaryd.

--- Dottersons son: Jöns PETTERSSON. Född 1832-04-06 i Kopprarp, Hällaryd.

Flyttade 1842 till Guö, Åryd.

--- Dottersons son: Ola PETTERSSON. Född 1834-05-06 i Kopprarp, Hällaryd, död 1917-07-09 i Hällaryd. Gift 1863-10-22 med Inga OLSDOTTER. Född 1842-10-31 i Långehall, Hällaryd. Död 1932-08-11 i Kopprarp, Hällaryd.

---- Dottersons sonsdotter: Ida , född 1864-09-24, död 1944-12-17 i Kopprarp, Hällaryd.

---- Dottersons sonson: Olof , född 1866-03-31, död 1870-02-07 i Kopprarp.

---- Dottersons sonson: Nils , född 1868-05-10, död 1873-07-16 i Kopprarap, Hällaryd.

---- Dottersons sonsdotter: Signe Julia , född 1870-03-08, död 1872-10-09 i Kopprarp, Hällaryd.

---- Dottersons sonsdotter: Johanna , född 1872-07-21 i Kopprarp, Hällaryd. Till Amerika 1801.

---- Dottersons sonson: Nils Olof , född 1874-11-19 i Kopprarp, Hällaryd. Till Amerika 1893. Bodde 1920 i Blackhoof, Carlton, Minnesota. Död i USA

---- Dottersons sonson Victor . Mjölnare på Kopprarp No 3, hemmansägare på Långehall No 1 efter 1920. Född 1876-03-10 i Kopprarp, Hällaryd. Död 1939-11-29 i Hällaryd. Till Amerika 1802 - 1804. Gift 1805-11-09 med Blända EKMAN, född 1874-10-06 i Backaryd (K), död 1813-03-05 i Kopprarp N 3, Hällaryd. Victor gift andra gång 1815-04-12 med Syster Ottilia OLSSON, född 1893-12-31 i Hällaryd.Victors barn: Lilly Signhild Maria , född 1908-08-16 i Hällaryd (K), död 2002-10-08 i Trensum.

Otto Villiam, född 1915-07-18 i Hällaryd, död 1985-09-26 i  Karlshamn.

Ingolf Sixten, född 1919-01-15, död 1991-11-15 i Hällaryd.

Edit Viktoria, född 1921-02-23 i Hällaryd, död 2008-12-13 i Mörrum. 

Ture Lennart, född 1923-01-14, död 1949-07-10 i Hällaryd.

Villy Ingeborg, född 1925-02-09 i Hällaryd.

Börje Ivar, född 1928-02-06, död 2011-02-10 i Hällaryd.


---- Dottersons sonson: Johan Emil , född 1878-04-24 i Kopprarp, Hällaryd. Till Amerika 1802. Död 1970-06-15 i Carlton, Minnesota, USA.

---- Dottersons sonson: Berndt , född 1880-09-07, död 1956-04-25 i Kopprarp, Hällaryd. Gift 1811-08-12 med Selma Mathilda Viktoria SVENSSON, född 1885-12-12 i Kulltorp, Hällaryd.


Berndts barn: Anders Ivar , född 1912-06-02 i Hällaryd, död 1976-08-16 i Trensum.

Ally Josefina, född 1914-06-07, död 1941-08-03 i Hällaryd.         Berndt Henning, född 1916-03-30 i Hällaryd, död 1970-03-17 i  Asarum (K). 

Signe Viktoria, född 1918-11-30, död 2004-01-30 i Hällaryd.        Ida Linnea, född 1920-10-03, död 1989-02-08 i Hällaryd.         Emil Wesley, född 1928-06-26 i Hällaryd, död 2017-04-04 i Hällaryd. Gift med Birgit MAGNUSSON.


---- Dottersons sonson: August , född 1881-12-17 i Kopprarp, Hällaryd. Till Amerika 1801.

---- Dottersons sonsdotter: Signe , född 1884-02-07 i Kopprarp, Hällaryd, död 1955-04-07  i Värnamo (F). Gift 1910-06-12 med Börje Manfred JOHANSSON, född 1885-06-12 i Kulltorp (F), död 1948-02-25 i Värnamo (F).

---- Dottersons sonson: Ivar Julin , född 1885-12-16, död 1886-10-20 i Kopprarp, Hällaryd.

--- Dottersons son: Nils PETTERSSON. Född 1837-01-02 i Kopprarp, Hällaryd.

Flyttade 1863 till N 6 Applakärr, Hällaryd.

--- Dottersons dotter: Bengta PETTERSDOTTER. Född 1839-05-21 i Kopprarp, Hällaryd.

Flyttade 1867 till Åryd.

--- Dottersons dotter: Ingeborg PETTERSDOTTER. Född 1841-12-05 i Kopprarp, Hällaryd. Gift 1865-11-17 med Nils Ludvig HOLM. Född 1840-06-28 i Hällaryd.

---- Dottersons dotterdotter: Carolina , född 1866-01-28 i Kopprarp, Hällaryd.

--- Dottersons dotter: Catharina PETTERSDOTTER. Född 1845-01-17 i Kopprarp, Hällaryd.

--- Dottersons son: John PETTERSSON. Född 1854-12-29 i Kopprarp, Hällaryd, död 1909-06-07 i Tokaryd, Asarum (K). Gift 1896-12-29.

-- Dotterdotter: Dorothea JÖNSDOTTER. Född 1802-06-09 i Kopprarp, Hällaryd.

-- Dotterdotter: Ingrid Johanna JÖNSDOTTER. Född 1804-05-17 i Kopprarp, Hällaryd. Död 1851-03-09 i Persgärde. Gift med Carl LARSSON, född 1796-11-06 i Persgärde, Hällaryd (K), död 1838-03-25 i Persgärde. Ingrid gift andra gång med Per MIKAELSSON, född 1802-11-12 i Metaremåla, Hällaryd.

--- Dotterdotters dotter: Elna CARLSDOTTER, född 1826-01-01 i Persgärde. Gift med Ola WOLLEMARSSON d ä, född 1818-08-28 i Farslycke, Hällaryd.

---- Dotterdotters dotterson: Carl , född 1851-08-05 i Farslycke.

---- Dotterdotters dotterdotter: Ingrid , född 1854-04-10 i Farslycke. Gift med Jonas PERSSON från Kvallåkra.

---- Dotterdotters dotterson: Nils , född 1857-01-20 i Farslycke.

---- Dotterdotters dotterdotter: Martha OLSDOTTER, född 1860-03-11 i Farslycke, död 1933-10-01 i Kroksjömåla, Hällaryd. Gift med Karl Olsson från Kroksjömåla.

---- Dotterdotters dotterson: Johan OLSSON, född 1863-03-19 iFarslycke.

---- Dotterdotters dotterson: Olof OLSSON, född 1867-11-11, död 1912-12-18 i Farslycke. Gift med Josefina MATTISDOTTER, född 1876-09-26 i Farslycke, död 1966-11-05 i Karlshamn.


Olofs barn: Gertrud Emilia , född 1899-03-17 i Farslycke, död 1998-04-21 i   Karlshamn. Gift med Albert SVENSSON SKYMAN från Hällaryd. 

Karl Ludvig Valter, född 1901-01-24 i Farslycke, död 1989-12-21 i  Karlshamn. Gift med Birgit NILSSON, från Jämshög.               Svea Noemi, född 1903-04-10 i Farslycke, död 1971-09-29 i Karlshamn.  Gift med Bernhard KARLSSON.

John Mauritz Reinhold, född 1905-03-06 i Farslycke, död 1995-07-09 i  Karlshamn. Gift med Maria WEDELIN.                           Bror Emil, född 1906-05-03 i Farslycke, död 1989-03-06 i Karlshamn.  Gift med Olga Sofia SÖDERHOLM, född 1914-01-03 i Karlskrona stads församling, död 2002-10-05 i Karlshamn.  Erik Emanuel, född 1910-05-18 i Farslycke, död 1931-11-10 i Vänersborg


--- Dotterdotters son: Jöns CARLSSON, född 1827-09-24 i Persgärde.

--- Dotterdotters dotter; Märtha CARLSDOTTER, född 1830-06-04 i Persgärde.

--- Dotterdotters son: Lars CARLSSON, född 1832-09-11 i Persgärde.

--- Dotterdotters dotter. Catrina CARLSDOTTER, född 1835-01-12 i Persgärde.

--- Dotterdotters dotter: Inga CARLSDOTTER, född 1837-05-26 i Persgärde.

--- Dotterdotters son: Nils PERSSON, född 1841-07-08 i Persgärde.

--- Dotterdotters son: Carl PERSSON, född 1843-05-09 i Persgärde.

-- Dotterson: John JÖNSSON. Född 1806-05-01 i Kopprarp, Hällaryd.

- Dotter: Maria HARALDSDOTTER. Född 1768-08-09, död 1771-10-13 i Kopprarp.

- Dotter: Dorothea HARALDSDOTTER. Född 1773-06-06, död 1773-07-28 i Kopprarp.

- Dotter: Dorothea HARALDSDOTTER. Född 1774-11-08, död 1790-08-14 i Kopprarp.