Henrik Matssons stamträd

Henrik Matsson Coccius

Henrik Matsson Coccius

     

Född 1649 i Hällaryd (K) och döpt 1649-11-25. Kyrkoherde i Tving (K). Död 1711-07-.. i Tving (K). Dödsorsak: Pesten.

Prästvigdes 1673 till kyrkoherde i Tvings socken. Latinska namn var Henricus Mathiae Coccius.

Från herdaminne Lund stift: "Henrick Matthisson Kock eller Magirus, son af kyrkoh. Mats K. i Hällaryd, prestwigdes till pastor här 1673 26/3. Han war 1687 sjuk och kunde enbart gå med tillhjelp af kruckor, men lefvde likwäl till 1711, då han i förra hälften av Juli månad dog af pesten. --- Kock efterlämnade inga barn, men enka, benämnd Dorothea Lewehagen; hon gifte sig med notarien i amir. kons. D. Wennerdahl, som war nödårsprest härstedes."

Växjö domkapitel, protokoll Volym AI:4, protokoll 1679-01-08, sidan 76 8. Inkom Johan Larsson Rimmius och ingav en skrift uti hans svärmoder Catharina Nilsdotter pastorshustru i Tving besvärar sig högeligen över sin man herr Henrik Kock. Catharina inkallas till förhör, är skriften sann? Svar ja. Och den konan han misstänks för är, låtit stå över sig när han med sin hustru begick herrens heliga nattvard som många skall ha bevittnat. Fadern till denna misstänkta hustru för prästen har själv kallat sin dotter en prästhora som Johan Larsson med sin svärmoder berättade, och sin den andra dottern skällt för skräddarehora. Efter detta har Catharina Nilsdotter lämnat sin man och flyttat till sin måg Johan Larsson Rimmius. Resolution; Herr    Henrik skall för sådant förhållande citeras till den 22 januari. 1679-01-22, sidan 81 (långt protokoll) 2. Inkallades vördige och vällärde herr Henrik Kock pastor i Tving angående hans hustru Catharina Nilsdotters vittnesmål i konsistoriet den 8 januari.    Upplästes hennes besvärsskrift om 4 punkter; 1). Att hennes hus inte längre är hennes hus, att hennes man har lånat nycklar, vilket hennes förra man inte gjorde. Henrik nekar, har dock nycklar till spannmålen och ena källaren. 2). Henrik har inte velat komma i säng och säte med henne. Henrik nekar, menar att han har bjudit henne till måltid och säng men att hon inte har velat. 3). Angående nattvarden. Han har låtit en bonde med sin hustru /det är för henne han är misstänkt/ låtit stå över sig vid tavlan. Henrik svarar att det skedde mot hans vilja. 4). Är herr Henrik uti var  mans mun kommen att han skall ha ett olovligt tillhåll med en kvinnas person i Fundersmåla; Sigrid  Siggadotter benämnd, hennes egen fader bekänt detta för hennes (Catharinas) måg Johan Larsson och för hela församlingen. Henrik svarar att ni inte kan övertyga mig eller bevisa detta. Min egen prost vet att det inte är sant (…) Dagen efter; Inkallas hustru Catharina och tillfrågas hur hon vill bevisa sina beskyllningar? Att han hade skickat sin häst efter henne, som han nu beryktas för, då    sade Johan Larsson, det är fullkomligt sant, där är en gosse som har skjutsat henne tillbaka till och från. Och fadern Sigge till denna kvinnas person har själv kallat henne prästhora. Därefter inkallas herr Henrik och berättade att han aldrig den kvinns-personen häst skickat, inte heller det kan ni bevisa. Resolution; Över denna sak    skall hållas konsistorierätt med Knut Hahn samt adjungera pastor i Långasjö, pastor i Linneryd samt pastor i Fridlevstad. Och en annan vacker prästman som han vill välja. 1679-02-29, sidan 96 Inges en inlaga från mäster Knut i Ronneby angående herr Henrik kyrkoherde i Tving och hans hustru, item om Per Jonsson i Klackamåla och    tjänstepigan. Resolution; Kyrkoherden och hustrun skall förlikas.