Kyrkoherde Mats Jörgensson Kock

Mats Jörgensson Kocks biografi

Ett epitafium över Kyrkoherde Kochs familj, som hänger i Hällaryds kyrka

Mats Jörgensen Kock, kyrkoherde i Hällaryd 1642-1677.

Var Mats Jörgensson (som är försvenskningen av hans namn) kom ifrån är osäkert, men eftersom hans latinska namn är Matthias Georgii Coccius så kan han vara identisk med den Matthias Georgii Mariagrius, som gick i Aarhus skola och skrevs in vid Köpenhamns universitet den 8 november 1635. Det finns också uppgifter att han kom från tyskland, studerat i Basel och varit präst innan han som Matthias Gegerus Basilliensis skrevs in i Köpenhamn den 9 oktober 1640, men detta är mindre sannolikt. Dock prästvigdes Matthias Georgii Coccius den 31 maj 1643 till "Ecclesiarum Hellery et Aary Pastor".

Det finns inte så många uppgifter som den första tiden i Hällaryd, men den 8 sönd efter Tref 1647 påbörjas kyrkoboken och det blev möjligt att följa hur familjen växte för att sluta med 16 barn, med samma hustru.

Mats Jörgensson Kock, som är Hällaryds mest sägenomspunna person, var obrottsligt lojal den svenska kungen, under Skånska kriget på 1670-talet. Han försäkrade i ett brev till Pontus Fredrik De la Gardie, daterat 11/11 1676, att han skulle göra allt för att hans församlingsbor skall infinna sig med vapen i hand. När Blekinge blev svenskt igen ville många danskar som bodde i Hällaryd inte leva under svenskt förtryck och tog sig därför tillbaka till Danmark. Därmed kom ett flertal gårdar att stå tomma. En av dessa var en gård i Kopprarp, som övertogs av familjen Kock och har sedan dess stannat i släktens ägor.

Det finns flera dokument som omtalar hans ömkliga slut. "Mins salig svärfader blev för sin trohets skull utplundrad av snappharana och fängsligen förd till Kristianstad och därsammanstädes uti arrest måst sätta livet till." - "Mats Kock beseglade sin redlighet med sin död, ty uti fyraåriga kriget blev han för sin tro- och redlighet förder till fienden, där han satt fången i 14 dagar, under vilken tid han led så stor nöd att han sjuknade och blev död i fientliga lägret vid Kristianstad, Hans lik fördes hem till Hällaryd och begravdes där." - "Probsten H:r Madtz uthi Helliaryd, som uthåff Snaphanerne sålunda war omsleppet och tillredd, at han ynkelig dher öffwer togh sin dödh." - "Hans död timade på det sättet: När snapphanarna genomsökt hela huset för att finna hans svärson, kronofogden Blasius König, som var deras plågoris och intet träffade honom, togo de den gamble prästen, släpade honom med sig mellan tvenne hästar och sluteligen halshöggo honom i Kristianstad, som då avr i de danskes händer."
Uppgiften om halshuggningen är inte bekräftad för det nämns inget om detta i ett kungligt brev från den 11/1 1679, utan där sägs att han för sin trohet mot sin rätta överhet blivit fängslad och i fångenskap avlidit. Vid biskop Hans visitation 1680 finns antecknat att Hällaryd är vakant och "för sal. faderns trohet, utståndna bedrövelse och äntligen död i arresten" pastoratet av Kungl. Maj:t försäkras till ett av barnen, särledes sonen om han skulle finnas så capabel."

I Hällaryds dödbok finns Mats som nr 36 av 48 döda 1677, men inga datum, dock finns på epitafiet i kyrkan daterat att han dog i Kristianstad den 5/8 1677 i en ålder av 61 år.

Mats Jörgensson Kock var gift med Karin von der Wettering, dotter till ridfogden i Bräkne och Listers härad Hans von der Wettering Holst och Anne Knutsdotter. Karin begrovs i Hällaryd den 18/7 1693 och var då 61 år och 5 månader. Mats och Karin fick 16 barn, som ofta kallade sig Coccius. I:Christian, född före 1647, kyrkoherde i Mörrum och död i pesten 1711. II:Jörgen, döpt i Hällaryd 18/6 1648, kyrkoherde i Mjällby och död där 19/10 1703. III:Henrik, döpt i Hällaryd 25/11 1649, kyrkoherde i Tving och död där i pesten 1711. IV:Anne, döpt i Hällaryd 12/1 1651. Inga fler uppgift återfinns. V: Jens/Jöns, döpt i Hällaryd 12/6 1653, klockare i Hällaryd och död där 13/12 1700. VI:Börje, döpt i Hällaryd 14/11 1654. Han förekom som dopvittne i Hällaryd 1686. Inga fler uppgift återfinns. VII:Öllegård, döpt i Hällaryd 1/1 1657. Hon var gift med kronofogden och sedermera borgmästaren i Karlskrona Blasius König. Öllegård begrovs i Karlskrona den 6/4 1695. VIII:Jacob, döpt i Hällaryd 2/5 1658, kyrkoherde i Hällaryd och död där i pesten 1711. IX: Thomas, döpt i Hällaryd 1660. Han var kronouppbördsman, kontorskrivare vid Amiralitetets karosseri- och byggnadskontor. X: Anna Maria, döpt i Hällaryd 1662 och död där 22/9 1711. Hon var gift med vägaren i Karlshamn Johan Giösche. XI: Christensa, född i Hällaryd omkring 1663 och död i Karlskrona stadsförsamling 1714 och troligen begravd i Ronneby där hennes man, guldsmeden i Karlskrona Jöran Sivertsson Albin, ägde grav nr 43 i kyrkan. XII: Mathias, döpt i Hällaryd 24/6 1667. Kan vara identisk med krigskommissarien Mathias Kock. XIII: Johan (Hans), döpy i Hällaryd 1669, kyrkoherde i Östra Ljungby och död där 4/6 1731. XIV: Simon, född i Hällaryd 11/2 1673, kyrkoherde i Övraby och död där den 7/6 1752. XV: Johannes, döpt i Hällaryd 1676 och begrovs där den 21/6 1711. Eftersom Mats och Karin fick, enligt uppgift 16 barn, så saknas ett namn.

(Detta är hämtat från Herdaminnen i Hällaryd)

Det finns också uppgifter att Madts Jörgensen Kock skulle vara född 1616 på Fyn i Danmark och att han kom till Blekinge först som rektor vid skolan i Ronneby. Han blev kyrkoherde i Hällaryd 1642.
En uppgift om Mats och Karins barn är följande:
I: Jörgen (Jöran) 1648-1710, kyrkoherde i Mjällby
II: Henrik 1649-1711, kyrkoherde i Tving
III: Anna 1650
IV: Hans 1652
V: Jöns 1653-1700, klockare, gift med Maria Lisbeth Antonidotter
VI: Boije (Börje) 1654
VII: Öllegård 1656-1695, gift med Blasius König
VIII: Jacob 1658-1711, gift med (1) Karin Sinius, (2) Johanna Bromé
IX: Thomas 1660
X: Anna Maria 1662, gift med Johan Göske i Karlshamn
XI: Christian 1665-1711, kyrkoherde i Mörrum. Han konserverade (gifte sig med) Anna Sivertsdotter, änka efter prästen Sören Abbelin
XII: en son 1666, avliden
XIII: Matthias, 1667-1731, kyrkoherde i Vadensjö
XIV: Johannes 1669-1731, kyrkoherde i Östra Ljungby
XV: Simon 1673-1752, kyrkoherde i Övraby
XVI: Johanna, 1676-1711, gift (1) Mathis Richert, (2) Jonas Carl Tingelman

"1651. Biakt 131.
Jag mäster Peder Bertilsson Struck sockenpräst i Asarums socken, har sålt och avhänt 1651-04-16 en jordegen gård i Kopprarp från hederlige och vällärde man herr Lars Nilsson före detta sockenpräst i Hällaryd och Åryd, till hederlig och vällärde man Mats Jörgensson präst i Hällaryd och Åryd och dess kära hustru Karin Hansdotter. Bevittnat av: Häradsfogden Anders Jörgensson i Gundestorp och Anders Nilsson i Trensum."


I Hällaryd är en väg uppkallad efter Mats - Prosten Kocks väg.

Mer kommer att läggas ut efterhand och alla uppgifter kommer småningom att samordnas.

Karin (Karne) Hansdatter von der Wettering var dotter till ridfogden i Bodekull, Hans von der Wettering Holst och hans hustru Anne Knutsdotter. Hans var släkt med prosten Heinrich Nissenius i Trolle Ljungby, vilken var gift med Helene (Ellin) Pedersdotter Rumohr.

Karin bodde ensam kvar i Kopprarpsgården tillsammans med de omyndiga barnen till sin död 1693.

I Sveriges kyrkor Blekinge band II står på sid 38 under Hällaryds kyrka:
"Bland gravstenar märks en kalkstenshäll, skulpterad med de fyra evangelistsymbolerna och en barngestalt i relief med inskr. ur Mark. 10 över Hendrichs van der Wettering, son till Hans van der Wettering Holst, ridefogde i Bräkne härad, d. i Bodekull 1600-t:s s. del. H 125, B 89"

Hällaryds kyrka

I Hällaryds kyrka finns ett epitafium med prosten Kock och hustrun Karin och alla 16 barnen, ängeln ska föreställa sonen som dog 1666.

Prosten Kock och Karin skänkte 1649 en vackert snidad dopfunt av trä till Hällaryds kyrka med det Kockerska vapnet, som består av en dödskalle och tre liljor och det Wetteringska adelsvapnet med de tolv vattendropparna.