Jörgen Matssons stamträd

Jörgen Matsson Coccius

Jörgen Matsson Kock

Jörgen, även kallad Jöran, föddes 1648 i Hällaryd (K) och döptes 22/6 där. Han blev pastor i Torhamn och Sturkö församling 12/5 1676, där han verkade till 1684 då han flyttade till Mjällby församling. Jörgen dog den 10/10 1703 i Mjällby (K). Hans hustru var systerdotter till prosten Blasius Thesmar i Asarum. En dotter var gift med kyrkoherde Ramberg i Solberga, som förut varit medhjälpare i Mjällby församling. Inför den senare utnämningen skrev svågern Blasius König till biskopen och bad honom att tänka på Jörgen när tjänsten i Mjällby skulle tillsättas.  Prästnamnet i latinsk form var Georgius Mathiae Magirus. 

Följande kan läsas i herdaminnen i Mjällby församling under Jörgens tid:

Samma år höll prosten Christen Matsson (kan det vara Jörgens bror?) visitation, men "måste abrumpera och finera innan han kunde komma till finem". Anledningen hertill war, att "en gewallare" i begynnelsen av examen med ungdomen gid ut af kyrkan och på kyrkogården med hugg och slag öfweföll en bonde, hwilken gråtande och skriande lopp in i kyrkan, hwarefter pastor gid ut på kyrkogården och fann der en annan bonde, som af samme målbewefare blifwit så illa slagen, att blodet rann som en ström; då pastor föreställde gewaljeren hans ofog, blef han af denne så bemött, att "han war glad han sid kyrkan satt." Emedan nu mycket "rumorades". måste prosten "befalla Gud det öfriga och sin examen med det wanlige vers: Gud gofwe Konung Karl! conculdera." Borgmästaren Blasius König i Karlshamn hade, enl. prostens skrifwelse härom, försäkrat att den brottslige ej skulle undgå straff, samt lofwat att han "interim skulle hållas i fängelse och efter sine meriter hanteras.

       

Vad jag känner till fick Jörgen två döttrar (namnen okända). Första gift med Kyrkoherden i Solberga Johan Ramber (ca 1664 - 1735). Han var präst i Mjällby (K) 1701. Andra dotter var gift med kapten Budd.