Simon Matssons stamträd

Simon Matsson Coccius


XV. Simon Matsson Kock, 1673 - 1752

Simon född 1673-02-11 i Hällaryd, kyrkoherde i Övraby (L) och död där den 1752-06-07. "Kyrkoherde i Övraby. Simon Coccius, son af kyrkoh. i Hällaryd Mats Kock och född der 11/2 1673, blef student 1690, rektor wid Landskrona skola 1704, opponens wid prestmöte1709, föreslogs till Hällaryds pastorat 1711 och utnämndes till pastor härstädes1713 samt prestwigdes 2/4 s. å. Redan 1716 blef han så sjuklig, att han icke förmådde sjelf sköta sitt ämbete. En smålänning wid namn Swen Lundelius antogs till medhjälpare, och öfwerenskommelse uppgjordes om de inkomster,som denne skulle åtnjuta. L. förföll till den grad, att han kom drucken i kyrkan. Coccius försökte 1723 att blifwa af med honom och ämnade i stället afstå pastoratet åt dåwarande rektoen i Helsingborg, sedermera pastorn i Högestad N. Herenberg, som ock framledes skulle gift sig med Covvii dotter, då hon blifwit giftwuxen. Denna plan blef om intet. 1727 blef Lundelius för sitt owärdiga förhållande i ämbetet och i lefwernet bortmissiverad, men gjorde likwäl anspråk på att fortfarande få uppbära en del af inkomsterna utaf Öfraby pastorat, enär lönekontraktet icke innehöll, att lönen skulle uteblifwa, om hans tjenstgöring på stället upphörde; för öfrigt klagade han öfwer onda stämplingar och beropade sig på 'lag, rannsakning och domb, hwarmed wår nådiga öfwerhet och nådigaste Regeringsfoprm skyddar landets trogna inwånare för alla stämplingar och derpå grundar deras skuld och oskuld' m.m. L. tog sig för att predika i den förfallna kyrkan i Nedraby och påstods där wilja bilda sig egen församling. 1730 lämnade Coccius pastoratet åt sin måg, Lars Billing, men lefde öfwer 20 år derfeter dels i Billings hus, dels i dennes efterträdares, som genom giftermål med B:s enka äfwen blef Coccii måg. Död efter mångårig swaghet 7/6 1752. - Gift #1 1705-01-07 i Mörrum med Anna Abelin dotter till kyrkoh. A. Abelin, som födde honom en son och en dotter, hwilka dogo tidigt. Gift #2 1708-05-05 i  Landskrona (M) med rådman Karsten Tars' och Johanna Andersdotter Sallings dotter Katarina Tars, som dog 1751. Med henne hade C. 4 söner och 2 döttrar, men öfwerlefdes blott af sonen Christian, som blef pastor i Konga, och dottren Anna, som blef gift med fadrens efterträdare."

Barn:

ChristianSIMONSSON. Född 1706.

AnnaKOCKCOCCIA. 1709-1778. Se tabell XV-2

Matthias COCCIUS, 1711-1722

Johanna COCCIUS, 1712-1727

Casten COCCIUS, 1715-1715

Casten COCCIUS, 1716-1718

Christian COCCIUS, 1720-1772

Tabell XV-2 (generation 1)

AnnaKOCKCOCCIA. Född 1709 i Landskrona (M). Död 1778 i Benestad (L). Gift 1729 i Övraby (L) med LarsBILLING. Född 1700 i Everlöv (M). Död 1742 i Övraby (L). Son till Pål Billing och Anna Maria Hein.

Barn:

CarstenChristianBILLING. 1738-1810. Se tabell XV-3.

 Tabell XV-3 (generation 2)  (Från Tabell XV-2)

CarstenChristianBILLING. Kyrkoherde. Född 1738 i Övraby (L). Död 1810-10-18 i Södra Rörum (M). Gift 1784 i Gumlösa (L) med MariaKatarinaLUNDSTRÖM. Född  1755 i Helsingborg (M). Död 1810-12-28 i Södra Rörum (M). 

Barn: 

PaulusLaurentiusBILLING. 1788-1837. Se tabell XV-4.

Tabell XV-4 (generation 3)  (Från Tabell XV-3

PaulusLaurentiusBILLING. Född 1788-07-24 i Stoby (L). Död 1837-05-27 i Simrishamn (L). Gift 1812 i Kristanstad (L) med ChristinaMariaFICK. Född 1790-06-16 i Kristianstad (L). Död 1862-10-30 i Simrishamn (L). 

Barn: 

Gustaf Erik BILLING, bokhållare, född 1821-11-05 i Häglinge (L). Död 1912-07-17 i Kristianstad Ogift. 

Maria Catharina BILLING, född 1816-11-04 i Häglinge (L), död 1894-09-20 i Simrishamn (L). Gift med rådman Gustaf Adolf WOLLIN, född 1803-06-15 i Simrishamn (L), död 1878-02-17 i Simrishamn (L). 

Ulrika Sophia BILLING, född 1818-12-23 i Häglinge (L) 

Mathilda Augusta BILLING, född 1826-10-21 i Mellby (L), död 1862-06-23 i Borrby (L). Gift

Ebba Paulina BILLING 1831-1912. Se tabell XV-5

Tabell XV-5 (generation 4)    (Från Tabell XV-4

Ebba Paulina Amalia BILLING, född 1831-07-22 i Södra Mellby (L). Död 1912-11-20 i Ystad (L). Gift 1854-08-25 med veterinär Per Fredrik Didrik FALCK, född 1826-05-28 i Kristianstad (L), död 1897-02-03 i Örum Nr 27, Hörup (M).  

Barn: 

Johan Thorsten Leonard FALCK, 1855-1952. Se tabell XV-7

Sten Gustaf Rudolf FALCK, född 1857 i Borrby (L)

Eugen Birger Henning Louis FALCK, född 1859-07-31 i Borrby (L), död 1906-02-07 i Hörby (M). Ogift.

Assar Malte Hjalmar FALCK, 1861-1942. Se tabell XV-8

Ebba Helga Alma Mathilda FALCK, född 1862 i Borrby (L).

Anna Gerda Amelie FALCK, 1866-1950. Se tabell XV-6

Fredrik Wilhelm Ultimus FALCK, född 1868-10-14 i Hörup (M), död där 1869-07-03

Fredrik Wilhelm Ultimus FALCK, ångbåtsbefalhavare, född 1870-06-27 i Örum,  Hörup (M), död 1946-09-19 i Kävlinge (M). Gift 1904-11-05 med Maria Elisabeth Sofia ANDERSSON, född 1875-10-17 i Malmö Sankt Petri (M), död 1941-02-03 i Kävlinge.

Arvid Sture Ultimus FALCK, född 1872 i Hörup (L).

Valborg Martha Elisabeth FALCK, 1875-1972. Se tabell XV-9

Tabell XV-6 (generation 5)     (Från Tabell XV-5)

Anna Gerda Amelie FALCK, född 1866-01-20 i Borrby (L), död 1950-11-15 i Hörup (L). Gift 1890-11-07 med Johan MATTSSON, född 1858-11-07 i Ravlunda (L), död 1926-05-01 i Hörup (L).

Barn:

Stina Gerda Marta Linnea MATTSSON, född 1894-12-10 i Hörup (L), död 1986-02-20 i Ystad (M). Ogift

Tabell XV-7 (generation 5)    (Från Tabell XV-5)

Johan Thorsten Leonard FALCK, född 1855-05-06 i Borrby (L), död 1952-01-11 i Kristianstad (L). Gift 1888-06-23 med Lovisa Charlotta ÅKERBLOM, född 1863-11-11 i Lund (M), död 1940-10-03 i Kristianstad (L). Dotter till P H Åkerblom och Hilda Charlotta Qviding.             

Barn:

Hans Sigurd FALCK, född 1891-09-07 i Kristianstad (L), död 1972-08-27 i Slottstaden, Malmö (M). Gift 1917-05-28 med Ellen Maria Karolina Elfrida HAGANDER, född 1896-05-08 i Kristianstad (L), död 1967-08-11 i Slottstaden, Malmö (M).

Ebba Hilda Margareta FALCK, född 1896-10-04 i Kristianstad (L), död 1994-06-26 i Jönköpings Kristina (F). Gift 1921-08-22 med Carl Gustaf ENGDAHL, född 1895-01-07 i Sorunda (AB), död 1968-12-04 i Jönköpings Kristina (F).

Tabell XV-8 (generation 5)  (Från Tabell XV-5 )

Assar Malte Hjalmar FALCK, veterinär, född 1861-05-09 i Borrby (L), död 1942-05-11 i Hammenhög (L). Gift 1907-01-19 med Ada Sofia DÜBOIS, född 1885 i Uppsala (C), död 1913-01-18 i  Hammenhög (L).

Barn:

Ebba FALCK, född 1907-11-22 i Hamemnhög (L), död 1991-07-31 i Adolf Fredrik (AB). Gift 1931-04-04 med Gustav Herman Vilhelm HANSSON, född 1902-07-30 i Adolf Fredrik (AB), död 1987-09-10 i Adolf Fredrik (AB).

Lissi FALCK, född 1909 i Hammenhög (L).

Tabell XV-9 (generation 5)  (Från Tabell XV-5 )

Valborg Martha Elisabeth FALCK, född 1875-09-10 i Örum, Hörup (M), död 1972-11-24 i Villie, Skurup (M). Gift 1903-04-08 med Jöns PAULSSON, född 1871-06-02 i Dagstorp (M), död 1939-07-05 i Skurup (M).

Barn:

Anna Elisabeth PAULSSON, född 1903-12-11 i Hyby (M), död 1993-03-11 i Villie, Skurup (M). ogift

Elsa Gunhild PAULSSON, född 1906-10-22 i Hyby (M), död 1983-07-29 i Eslöv (M). Gift 1936-12-27 med Gösta Leonard LILJEDAHL, född 1896-06-28 i Hurva (M), död 1972-06-19 i Eslöv (M). Son till Per Liljedahl och Bengta Elisdotter.

Maja Ebba Thorborg PAULSSON , född 1908-06-17 i Hyby (M), död 1987-04-04 i Linköpings Sankt Lars (E). Gift 1932-12-04 med Nils Eric NILSSON, född 1908-01-14 i Västra Nöbbelöv (M), död 1997-03-10 i Linköpings Sankt Lars (E). Son till Elof Alfred Nilsson och Elin Augusta Larsson.