Matthias Matssons stamträd

Matthias Matsson Coccius

XII. Matthias Matsson Kock

Föddes 1667 och dog 1731.

Han blev kyrkoherde i Vadensjö.

Jag har inte fler uppgifter, så här kan jag behöva hjälp.