Släkten

9. jul, 2020

Ambers familj. Överst till vänster Fire, i mitten Dylan,  till höger Crazy. I mittenraden till vänster Mamma Choice och Fade (Cess), I mitten mamma Choice, Ink till höger. Nedersta raden till vänster Dylan, i mitten Ink och Cess (Fade), till höger Crazy.

 

3. sep, 2019

AMBERS FAMILJ

Mamma: KORAD SeRLCH SeVCH SPH11 LP1 LP2 LP3 RLDN  RLDF RLDA  RLDM Crofter Holdings Dusty STDd, OTDs, STDc,OTDd, ODFt 1 leg
Choice som Ambers mamma kallas är KORAD med 470 poäng, godkänd i högre spår, har tredje pris i LKLelit, och har tre cert i mästarklass i rallylydnad.Hon har 3 förstapriser i viltspår öppenklass. Hon har godkänt BHP och godkänt DP klass1 och 2 NW. Hon tränas och tävlas i spår vallning och lydnad och NW klass1. Hon är utställd med bedömningen exellent.
Pappa: KORAD LP2 Kreivi’s Legend Doc Holliday STDd, STDs
Doc som Ambers pappa kallas är KORAD med 469 poäng, är uppflyttad till högre spår, han tränas och tävlas i spår, vallning och lydnad. Han har 2 förstapriser i KLK3, och tredjepris i elitlydnad. Han är utställd med bedömningen exellent.
Mamma Choice med Crazy 3 veckor gammal på bilden
 
Choice och gänget 3 veckor
 
Kullsyskonen
Crazy
Kullbrorsan "Crazy" KORAD SPH1 SPH11 Chappleline Stone Cold Crazy Crazy". Crazy är godkänd i högrespår och har godkänt anlagsprov viltspår.Han tränas i lydnad och vallning. Han har känd mental status med 1 på skott.Han har godkänd mentaltest med 476 p. HD B/C AD ua. 1år på bilden.
Fade
Kullsyster KORAD SeRLCH SeVCH SPH11 LP2 RLDN RLDF RLDA RLDM Chapppleline Fade  to Black Vallningstitel (ASCA): OTDd och STDd (anka), OFTDs och STDs (får). "Fade/Cessi"  har förstapris i LK2,  har tre cert i rallylydnad mästarklass. Hon är uppflyttad till elitspår,hon har 3 förstapriser i öppenklass viltspår och godkänt BHP. Fade har godkända DP i NW klass 1 och klass 2 . Hon är uppflyttad till klass2 TSM. Hon och har känd mental status (1 skott) och . Hon har godkänt MT med 357 P. HD B/ AD ua 1 år på bilden.
Amber
KORAD SeVCH SPH11 SPH111 LP1 LP2 LP3 RLD N RLD F Chappleline Sweet Amber "Amber". Amber har tre första priser i LKL3 och har certpoäng i elitspår.Hon har tre 1a pris i öppenklass viltspår varav 1 med HP. Hon är uppflyttad till avancerad rallylydnadsklass och är utställd som valp med HP och fin kritik och i bruksklass med Very Good. Hon har känd mental status med 1 på skott och godkänt MT med 360p.Hon har godkänt doftprov i nosework klass1 och 2 har tre diplom i Klass 1 officiell TSM och tre SSE och därmed uppflyttad till och tävlar klass2. HDA/ AD ua. 1 år på bilden.
Ink
Kullbrorsan KORAD LP1 RLDN Chappleline Some Kind of Monster "Ink" .Har godkänt MT med 382 p. Han har andrapris i LKL2 Han är godkänd i rallylydnad fortsättningsklass. Ink har känd mental status med 2 på skott. HD A /AD ua. 1 år på bilden. Ink har en kull med 10 avkommor efter sig.
Dylan
Kullbrorsan KORAD SPH1 SPH11 Chappleline Seek and Destroy "Dylan" . Dylan har två andrapris i LKL2, Godkänt BH ,är uppflyttad till elitspår och han har känd mental status med 1 på skott och godkänd mentaltest på 448p. Han tränas inför vallprov. HD B/ AD ua 1 år på bilden. Foto: Emelie Merenius
Fire
Kullbrorsan KORAD SeRALLYCH LD2 RLDN RLDF RLDA RLDM Chappleline Fight Fire whith Fire "Fire". Han är champion i rallylydnad, är uppflyttad till lägre, har förstapris i gamkla LKL3, förstapris i nya LKL2 och godkänt anlagsprov i viltspår samt känd mental status med 1 på skott, och har godkänt DP klass1 i NW. Godkänd mentaltest med 420 P. HD A/ AD ua. 1 år på bilden.
Foto: Marita Schröder
 
2016-2017
 
    
 
3. sep, 2019

AMBERS FAMILJ

Mamma: KORAD SeRLCH SeVCH SPH11 LP1 LP2 LP3 RLDN  RLDF RLDA  RLDM Crofter Holdings Dusty STDd, OTDs, STDc,OTDd, ODFt 1 leg
Choice som Ambers mamma kallas är KORAD med 470 poäng, godkänd i högre spår, har tredje pris i LKLelit, och har tre cert i mästarklass i rallylydnad.Hon har 3 förstapriser i viltspår öppenklass. Hon har godkänt BHP och godkänt DP klass1 och 2 NW. Hon tränas och tävlas i spår vallning och lydnad och NW klass1. Hon är utställd med bedömningen exellent.
Pappa: KORAD LP2 Kreivi’s Legend Doc Holliday STDd, STDs
Doc som Ambers pappa kallas är KORAD med 469 poäng, är uppflyttad till högre spår, han tränas och tävlas i spår, vallning och lydnad. Han har 2 förstapriser i KLK3, och tredjepris i elitlydnad. Han är utställd med bedömningen exellent.
Mamma Choice med Crazy 3 veckor gammal på bilden
 
Choice och gänget 3 veckor
 
Kullsyskonen
Crazy
Kullbrorsan "Crazy" KORAD SPH1 SPH11 Chappleline Stone Cold Crazy Crazy". Crazy är godkänd i högrespår och har godkänt anlagsprov viltspår.Han tränas i lydnad och vallning. Han har känd mental status med 1 på skott.Han har godkänd mentaltest med 476 p. HD B/C AD ua. 1år på bilden.
Fade
Kullsyster KORAD SeRLCH SeVCH SPH11 LP2 RLDN RLDF RLDA RLDM Chapppleline Fade  to Black Vallningstitel (ASCA): OTDd och STDd (anka), OFTDs och STDs (får). "Fade/Cessi"  har förstapris i LK2,  har tre cert i rallylydnad mästarklass. Hon är uppflyttad till elitspår,hon har 3 förstapriser i öppenklass viltspår och godkänt BHP. Fade har godkända DP i NW klass 1 och klass 2 . Hon är uppflyttad till klass2 TSM. Hon och har känd mental status (1 skott) och . Hon har godkänt MT med 357 P. HD B/ AD ua 1 år på bilden.
Amber
KORAD SeVCH SPH11 SPH111 LP1 LP2 LP3 RLD N RLD F Chappleline Sweet Amber "Amber". Amber har tre första priser i LKL3 och har certpoäng i elitspår.Hon har tre 1a pris i öppenklass viltspår varav 1 med HP. Hon är uppflyttad till avancerad rallylydnadsklass och är utställd som valp med HP och fin kritik och i bruksklass med Very Good. Hon har känd mental status med 1 på skott och godkänt MT med 360p.Hon har godkänt doftprov i nosework klass1 och 2 har tre diplom i Klass 1 officiell TSM och tre SSE och därmed uppflyttad till och tävlar klass2. HDA/ AD ua. 1 år på bilden.
Ink
Kullbrorsan KORAD LP1 RLDN Chappleline Some Kind of Monster "Ink" .Har godkänt MT med 382 p. Han har andrapris i LKL2 Han är godkänd i rallylydnad fortsättningsklass. Ink har känd mental status med 2 på skott. HD A /AD ua. 1 år på bilden. Ink har en kull med 10 avkommor efter sig.
Dylan
Kullbrorsan KORAD SPH1 SPH11 Chappleline Seek and Destroy "Dylan" . Dylan har två andrapris i LKL2, Godkänt BH ,är uppflyttad till elitspår och han har känd mental status med 1 på skott och godkänd mentaltest på 448p. Han tränas inför vallprov. HD B/ AD ua 1 år på bilden. Foto: Emelie Merenius
Fire
Kullbrorsan KORAD SeRALLYCH LD2 RLDN RLDF RLDA RLDM Chappleline Fight Fire whith Fire "Fire". Han är champion i rallylydnad, är uppflyttad till lägre, har förstapris i gamkla LKL3, förstapris i nya LKL2 och godkänt anlagsprov i viltspår samt känd mental status med 1 på skott, och har godkänt DP klass1 i NW. Godkänd mentaltest med 420 P. HD A/ AD ua. 1 år på bilden.
Foto: Marita Schröder
 
2016-2017
 
    
 
11. maj, 2015

AMBERS FAMILJ

Mamma: KORAD SeRLCH SeVCH SPH11 LP1 LP2 LP3 RLDN  RLDF RLDA  RLDM Crofter Holdings Dusty STDd, OTDs, STDc,OTDd, ODFt 1 leg
Choice som Ambers mamma kallas är KORAD med 470 poäng, godkänd i högre spår, har tredje pris i LKLelit, och har tre cert i mästarklass i rallylydnad.Hon har 3 förstapriser i viltspår öppenklass. Hon har godkänt BHP och godkänt DP klass1 och 2 NW. Hon tränas och tävlas i spår vallning och lydnad och NW klass1. Hon är utställd med bedömningen exellent.
Pappa: KORAD LP2 Kreivi’s Legend Doc Holliday STDd, STDs
Doc som Ambers pappa kallas är KORAD med 469 poäng, är uppflyttad till högre spår, han tränas och tävlas i spår, vallning och lydnad. Han har 2 förstapriser i KLK3, och tredjepris i elitlydnad. Han är utställd med bedömningen exellent.
Mamma Choice med Crazy 3 veckor gammal på bilden
 
Choice och gänget 3 veckor
 
Kullsyskonen
Crazy
Kullbrorsan "Crazy" KORAD SPH1 SPH11 Chappleline Stone Cold Crazy Crazy". Crazy är godkänd i högrespår och har godkänt anlagsprov viltspår.Han tränas i lydnad och vallning. Han har känd mental status med 1 på skott.Han har godkänd mentaltest med 476 p. HD B/C AD ua. 1år på bilden.
Fade
Kullsyster KORAD SeRLCH SeVCH SPH11 LP2 RLDN RLDF RLDA RLDM Chapppleline Fade  to Black Vallningstitel (ASCA): OTDd och STDd (anka), OFTDs och STDs (får). "Fade/Cessi"  har förstapris i LK2,  har tre cert i rallylydnad mästarklass. Hon är uppflyttad till elitspår,hon har 3 förstapriser i öppenklass viltspår och godkänt BHP. Fade har godkända DP i NW klass 1 och klass 2 . Hon är uppflyttad till klass2 TSM. Hon och har känd mental status (1 skott) och . Hon har godkänt MT med 357 P. HD B/ AD ua 1 år på bilden.
Amber
KORAD SeVCH SPH11 SPH111 LP1 LP2 LP3 RLD N RLD F Chappleline Sweet Amber "Amber". Amber har tre första priser i LKL3 och har certpoäng i elitspår.Hon har tre 1a pris i öppenklass viltspår varav 1 med HP. Hon är uppflyttad till avancerad rallylydnadsklass och är utställd som valp med HP och fin kritik och i bruksklass med Very Good. Hon har känd mental status med 1 på skott och godkänt MT med 360p.Hon har godkänt doftprov i nosework klass1 och 2 har tre diplom i Klass 1 officiell TSM och tre SSE och därmed uppflyttad till och tävlar klass2. HDA/ AD ua. 1 år på bilden.
Ink
Kullbrorsan KORAD LP1 RLDN Chappleline Some Kind of Monster "Ink" .Har godkänt MT med 382 p. Han har andrapris i LKL2 Han är godkänd i rallylydnad fortsättningsklass. Ink har känd mental status med 2 på skott. HD A /AD ua. 1 år på bilden. Ink har en kull med 10 avkommor efter sig.
Dylan
Kullbrorsan KORAD SPH1 SPH11 Chappleline Seek and Destroy "Dylan" . Dylan har två andrapris i LKL2, Godkänt BH ,är uppflyttad till elitspår och han har känd mental status med 1 på skott och godkänd mentaltest på 448p. Han tränas inför vallprov. HD B/ AD ua 1 år på bilden. Foto: Emelie Merenius
Fire
Kullbrorsan KORAD SeRALLYCH LD2 RLDN RLDF RLDA RLDM Chappleline Fight Fire whith Fire "Fire". Han är champion i rallylydnad, är uppflyttad till lägre, har förstapris i gamkla LKL3, förstapris i nya LKL2 och godkänt anlagsprov i viltspår samt känd mental status med 1 på skott, och har godkänt DP klass1 i NW. Godkänd mentaltest med 420 P. HD A/ AD ua. 1 år på bilden.
Foto: Marita Schröder
 
2016-2017