Amber med alla kullsyskon 1 år gamla: Crazy, Fade (och mamma Choice) Ink, Dylan och Fire. Foto: Marita Schröder