Kompisar for ever: Denise 1 år och Amber 11 månader