Mumrik och Amber racar i Hamrefjäll. Foto. Karin Blom