Chappleline The Winner takse it All "Winnie". Foto Angelica Angerstål. Win har förstapris i LKL1 och är uppflyttad till lägre och hon har känd mental status.