Cheappleline my Way or The Highway "Holly". Hon har två förstapriser i lKL1 och förstapris i LKL2. Hon har känd mental status.
Foto lånat av matte Therese