Chappleline Fit For Fight "Vile". Har känd mental status.
Foto Angelica Angerstål