Ayers Chick blue Confettie "Chickie" och Elin provar på att valla.
Foto: lånat från kennel Ayers hemsida.