KORAD TJH (bev)(multichampion)Monstigens Red Freja "Freja".Ellies yngre syster.
Foto: Ulla Hemmings