Sluggo och Harissa Jälla 2007.
Foto: Sonja Broberg