Sluggo och Harissa i Jälla vårvinter 2007.
Foto: Sonja Broberg