TJH (bev) DKUCH FINUCH KBHV 06&07 SV04 NORDV07 SV08
Red Alerts Bellona "Bellona".
Bild lånad från Kennel Red Alert´s.