Lisa budföring på Fliken sommaren-12. Foto: A. Andersson