Towanda "Wanda" från kull2, 5 år gammal. Foto: Wallinder