Tik 1 från kull 4 från kennel Icebabes. Foto: L. Holmér