KORAD SLCH LP1LP2LP3 Real Sugar Inter "Lotus".Lotus tränas och tävlas även i spår, sök och vallning.
Foto. Tina Johansson