Tre "svartingar" döttrarna Wilda med matte Marie, Lisa med matte Lillian och Hailey med matte Sandra.
Foto.S.Skoglund