Lisa (kull3), Hailey (kull3) Tian (kull1) och Wilda (kull1) med stolt pappa Minos på läger i Vårgårda 09.
Foto:S.Skoglund