Iris på debututställning. Drygt 1 år gammal.
Foto:Crills foto