Icebabe´s Artemis Lisa 9 månader. Från kull3.Lisa tränas i spår,vallning och utställning.
Foto: L.Holmér