Athena tränar på balansbommen. Aug 2008.Athena tränas som vallhund på nötboskap.
Foto: Charlotte Ullberg