LP1LP2 LP3 Real Sugar Blackborn "Wilda" kull1. Wilda har andrapris i elitlydnad.Hon är uppflyttad till lägre (spår) och har andrapris på utställning. Har godkänd exteriörbeskrivining.Har vallat lite.
Foto: Marie Bertilsson