Real Sugar Chelsea "Chessy" kull1. Chessy harkänd mental status.Spårtänar.Bor på Öland.
Foto: Katta axelsson