Liberty "Libby" kull2. Libby lever ett aktivt familjeliv med vandringar och skogsturer i Värmland.
Foto: Ingemar Fridh