Towanda "Wanda" kull2. Wanda tränas i lydnad och sök inför kommande tävling.
Foto: Lisbeth Wallinder.