Hanvalp 7 veckor, Minos är (halv-)morbror.
Foto:S.Skoglund