LP1 Real Sugar Ebony "Ebba" är uppflyttad till lägre klass spår, har LP1 samt första pris lkl2.Minos är farbror.
Foto: Lånat från Real Sugars hemsida.