SLCH Windedos Touch Down "Zingo". Yngre halvbror till Minos. Zingo tränas och tävlar i spår och lydnad.
Foto.S.Skoglund