SUCH SVCH Windedos Moonshine Merlin "Hasta", är äldre halvsyster till Minos.
Foto: Jenny Blomqvist