SUCH SVCH Windedos Moonshine Merleen sph1 "Hasta".Tränar/tävlar, lydnad, spår (rapport) och viltspår.
Foto: Kennel Windedos