Minos på aussie/spårläger september-10. Foto: Johan Melin